Saturday, 20 July 2024.
dr inż. Grzegorz Filcek PWr, Filcek, Grzegorz Filcek, Filcek Pwr, Grzegorz Filcek PWr, Politechnika Wrocławska, Sztuczna Inteligencja, Business Inteligence, DSS, Systemy Wspomagania Decyzji, Decyzje, Optymalizacja, ISS, SWD, INF, Informatyka, Wydział, Instytut Informatyki, Administrator, administracja, system, windows, linuks, linux, programowanie, c++, java, scrum, zajęcia, dydaktyka, nauka, praca, praca naukowa, nauczanie, uczelnia, c-3, Wroclaw University, Technology, WUT, dyplom, praca magisterska, praca dyplomowa, magisterka, ZPI, zespołowe przedsięwzięcie inżynierskie, ekspert, systemy ekspertowe, sieci neuronalne, sieci neuronowe, sieci dostaw, systemy produkcyjne, produkcja, transport, systemy transportowe, carpooling, logiczna reprezentacja wiedzy, LRW, zmienne niepewne, uncertain variables, fuzzy, fuzzy logic, fuzzy sets, PLC, Informatyczne Systemy, sterowanie, Systemy sterowania, doktor, inżynier, doświadczony, wykładowca, laboratoria, ćwiczenia, projekt, projekty, Unia Europejska, UE, fundusze, POIG, POKL, grant, badania, ekspertyzy, konsultacje, konsulting, konsultant, consulting, zarządzanie, management, project, services, usługi, usługi informatyczne, implementacje,implementacja, systemy, analiza, analityka, synteza, modelowanie, modeling, modelling, data, dane, model danych, modele danych, identyfikacja, klasyfikacja, grupowanie, rozpoznawanie, pattern recognition

Grzegorz Filcek PhD, Eng.

Department of Informatics
Wroclaw University of Technology
dr inż. Grzegorz Filcek pwr


Main Page
 About me
Educational path
Career path
Teaching
About my PhD
Publication list
 Teaching
Rules for passing courses
Materials for courses
Actual Results
Consultations
Academic Calendar
Supervision of theses
 Contacts
Contact me
 LINKS
Former Institute web page
Department of informatics web page
Faculty web page
University web page
Eportal web page
 
Educational path

  • 1989-1997 Primary school no.1 in Oborniki ¦l±skie.

  • 1997-2001 High school No. 4 (IV Liceum Ogólnokształc±ce) in Wrocław, author class: "Rynek Papierów Warto¶ciowych" (Securities Market).

  • 2001-2006 Uniform Master's degree, Wroclaw University of Technology, Faculty of Computer Science and Management, Field: Computer Science, specialization: "Information Systems and Networks". obtained title: MSc., thesis topic: "Sterowanie systemem komputerowym na podstawie niepewnej reprezentacji wiedzy" (Control of the computer system on the basis of uncertain knowledge representation)..

  • 2006-2008 Post-secondary school, the school team No. 23 in Wroclaw, techniques of road and railway bridges (in Polish: technik dróg i mostów kolejowych).

  • 2006-2011 PhD education (PhD), Wroclaw University of Technology, Faculty of Computer Science and Management, Discipline: Computer Science, thesis: "Wspomaganie decyzji w sieciach dostaw -algorytmy rozdziału surowców z uwzględnieniem transportu" (Decision support in supply networks -algorithms for allocation of the raw materials including the transportation).
    29.11.2011 was given the degree of doctor of technical sciences in the field of Computer Science


This page was visited from 1131 different IP's
This site was viewed from: 5417 different IP's