Saturday, 20 July 2024.
dr inż. Grzegorz Filcek PWr, Filcek, Grzegorz Filcek, Filcek Pwr, Grzegorz Filcek PWr, Politechnika Wrocławska, Sztuczna Inteligencja, Business Inteligence, DSS, Systemy Wspomagania Decyzji, Decyzje, Optymalizacja, ISS, SWD, INF, Informatyka, Wydział, Instytut Informatyki, Administrator, administracja, system, windows, linuks, linux, programowanie, c++, java, scrum, zajęcia, dydaktyka, nauka, praca, praca naukowa, nauczanie, uczelnia, c-3, Wroclaw University, Technology, WUT, dyplom, praca magisterska, praca dyplomowa, magisterka, ZPI, zespołowe przedsięwzięcie inżynierskie, ekspert, systemy ekspertowe, sieci neuronalne, sieci neuronowe, sieci dostaw, systemy produkcyjne, produkcja, transport, systemy transportowe, carpooling, logiczna reprezentacja wiedzy, LRW, zmienne niepewne, uncertain variables, fuzzy, fuzzy logic, fuzzy sets, PLC, Informatyczne Systemy, sterowanie, Systemy sterowania, doktor, inżynier, doœwiadczony, wykładowca, laboratoria, ćwiczenia, projekt, projekty, Unia Europejska, UE, fundusze, POIG, POKL, grant, badania, ekspertyzy, konsultacje, konsulting, konsultant, consulting, zarzšdzanie, management, project, services, usługi, usługi informatyczne, implementacje,implementacja, systemy, analiza, analityka, synteza, modelowanie, modeling, modelling, data, dane, model danych, modele danych, identyfikacja, klasyfikacja, grupowanie, rozpoznawanie, pattern recognition

Grzegorz Filcek PhD, Eng.

Department of Informatics
Wroclaw University of Technology
dr inż. Grzegorz Filcek pwr


Main Page
 About me
Educational path
Career path
Teaching
About my PhD
Publication list
 Teaching
Rules for passing courses
Materials for courses
Actual Results
Consultations
Academic Calendar
Supervision of theses
 Contacts
Contact me
 LINKS
Former Institute web page
Department of informatics web page
Faculty web page
University web page
Eportal web page
 
ZARYS PRACY DOKTORSKIEJ

Tytuł: Wspomaganie decyzji w sieciach dostaw -algorytmy rozdziału surowców z uwzględnieniem transportu.

Cel pracy: Opracowanie informatycznego sytemu wspomagania podejmowania decyzji w sieciach dostaw z jednostkami produkcyjnymi oraz z uwzględnieniem kosztów transportu surowców oraz produktów, a w szczególności zaproponowanie oraz przebadanie algorytmów łącznego rozwiązywania problemów alokacji oraz transportu dla różnych przypadków (m.in. przypadek deterministyczny oraz niepewny).

Opis pracy:

  1. Umiejscowienie problematyki pracy na tle aktualnych problemów badawczych dotyczących podejmowania decyzji w tzw. sieciach dostaw.

  2. Sformułowanie deterministycznego problemu podejmowania decyzji dla sieci dostaw z równolegle pracującymi jednostkami produkcyjnymi oraz z magazynami surowców i produktów. Problem ten jest traktowany jako uogólnienie klasycznego czasowo-optymalnego zagadnienia alokacji surowców uwzględniającego dodatkowo koszty transportu surowców do jednostek produkcyjnych oraz koszty transportu wytworzonych z tych surowców produktów między jednostkami produkcyjnymi a magazynami produktów.

  3. Zaproponowanie algorytmu rozwiązania deterministycznego problemu podejmowania decyzji.

  4. Opracowanie innych wersji problemu podejmowania decyzji m.in. wersji niepewnej, w której niektóre parametry modelu systemu produkcyjnego nie są zdeterminizowane oraz tzw. wersji dynamicznej, w której badany problem decyzyjny należy rozpatrywać wielokrotnie w kolejnych przedziałach czasowych. W pierwszym przypadku do opisu niezdeterminowanych parametrów jest planowane wykonanie zmiennych niepewnych, a w drugim przypadku w sformułowaniu problemu decyzyjnego należy dodatkowo uwzględnić koszty magazynowania produktów, które powodują powiązanie zmiennych decyzyjnych w kolejnych taktach.

  5. Zaprojektowanie oraz implementacja informatycznego systemu wykorzystującego wcześniej opracowane algorytmy oraz służącego do wspomagania podejmowania decyzji w sieciach dostaw -z wykorzystaniem wybranego środowiska programistycznego.

  6. Przebadanie opracowanych algorytmów decyzyjnych oraz systemu informatycznego na wybranym ilustrującym przykładzie praktycznym.

Tę stronkę odwiedziło(-y) 654 osób(-y)
This site was viewed from: 5417 different IP's